TV& VIDEO

Nguyễn Hữu Hà

Chủ công Nguyễn Hữu Hà và bước ngoặt mới trong sự nghiệp

Chủ công Nguyễn Hữu Hà và bước ngoặt mới trong sự nghiệp

VTV.vn - Bắt đầu từ năm 2017, chúng ta sẽ nhìn thấy chủ công Nguyễn Hữu Hà trong 1 hình ảnh hoàn toàn mới khi anh bước chân vào con đường huấn luyện.