Nguyễn Hữu Phần

Phim lịch sử Việt Nam: Khó với người làm, khó cả với người xem

Phim lịch sử Việt Nam: Khó với người làm, khó cả với người xem

VTV.vn - Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức từng nhận định: “Phim lịch sử Việt Nam hiện nay đang rất vênh, chưa xứng với tầm vóc của lịch sử dân tộc…”.