TV& VIDEO

Nguyễn Huy Thiệp

Hình phạt nào là thích đáng đối với "tội phạm acid"?

Hình phạt nào là thích đáng đối với "tội phạm acid"?

 Những năm trở lại đây, các vụ án dùng acid để hãm hại người khác ngày càng gia tăng về số lượng lẫn mức độ nguy hiểm cho xã hội. Vậy, đâu là bản án thích đáng cho những hành động vô cùng tàn nhẫn này?