TV& VIDEO

Nguyễn Huy

Phương án xử lý với khách mua nhà của Vina Megastar

Phương án xử lý với khách mua nhà của Vina Megastar

 Ông Lê Xuân Thắng, Chủ tịch mới của Tập đoàn Vina Megastar cho biết, hiện tập đoàn đang tìm giải pháp để tiếp tục triển khai các dự án đã huy động vốn của người dân.