TV& VIDEO

Nguyễn Khắc Phục

Các lễ hội có đang quá đà?

Các lễ hội có đang quá đà?

Các lễ hội ngày càng nhiều, càng lớn nhưng đằng sau đó không khỏi có những băn khoăn, rằng liệu chúng ta có đang quá đà với các lễ hội?