TV& VIDEO

Nguyễn Khoa Điềm

Tìm hiểu bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm

Tìm hiểu bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm

PGS.TS Lê Quang Hưng, Chủ nhiệm Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ giải đáp những vấn đề liên quan đến nội dung và nghệ thuật đoạn trích “Đất nước” thuộc Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.