TV& VIDEO

Nguyễn Long

Gửi câu hỏi cho Bộ trưởng giải đáp bằng cách nào?

Gửi câu hỏi cho Bộ trưởng giải đáp bằng cách nào?

Xin được hỏi làm sao để được giải đáp thắc mắc trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời? (Nguyễn Long - Hải Dương).