TV& VIDEO

Nguyễn Ngọc Tư

"Đời Như Ý" của Nguyễn Ngọc Tư được chuyển thể điện ảnh

"Đời Như Ý" của Nguyễn Ngọc Tư được chuyển thể điện ảnh

Sau Cánh đồng bất tận, Đời Như Ý – truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tiếp tục được chuyển thể điện ảnh.