TV& VIDEO

Nguyên nhân cháy

Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long có thể do tàn thuốc hoặc chập điện

Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long có thể do tàn thuốc hoặc chập điện

Hành khách ném tàn thuốc vào thùng rác hoặc chập điện được cho là 2 giả thuyết về nguyên nhân cháy tàu QN2566 trên Vịnh Hạ Long tối 03/02.