TV& VIDEO

Nguyễn Phan Chánh

Tranh Việt Nam được đấu giá kỷ lục 8,2 tỷ đồng

Tranh Việt Nam được đấu giá kỷ lục 8,2 tỷ đồng

 Tại một cuộc đấu giá ở Hong Kong, bức tranh tựa đề "Người bán gạo" của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh đã được bán với giá 8,2 tỷ đồng và lập kỷ lục cho một tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam.