TV& VIDEO

nguyên phụ liệu ngành dệt may

Liên kết doanh nghiệp dệt may trong nước - Hướng đi tất yếu khi hội nhập

Liên kết doanh nghiệp dệt may trong nước - Hướng đi tất yếu khi hội nhập

VTV.vn - Khâu cung cấp nguyên phụ liệu ngành dệt may còn phụ thuộc vào nhập khẩu. Do đó, tăng cường liên kết các doanh nghiệp dệt may trong nước là hướng đi tất yếu khi hội nhập.