TV& VIDEO

Nguyễn Phương Nam

Sẽ xử phạt ngân hàng nếu ATM không đảm bảo

Sẽ xử phạt ngân hàng nếu ATM không đảm bảo

Đó là ý kiến của ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng vụ thanh toán, Ngân hàng nhà nước chiều 5/2 sau khi nhận được phản ánh một số cây ATM trên địa bàn Hà Nội luôn gặp sự cố.