TV& VIDEO

Nguyễn Quốc Vũ

VTV Bình Điền Long An chia tay HLV Nguyễn Văn Hải

VTV Bình Điền Long An chia tay HLV Nguyễn Văn Hải

VTV.vn - VTV Bình Điền Long An quyết định không tái ký hợp đồng với HLV Nguyễn Văn Hải và giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển cho trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ.