TV& VIDEO

nguyên tắc công khai

Nâng cao quản lý các dịch vụ thuê ngoài vào bệnh viện

Nâng cao quản lý các dịch vụ thuê ngoài vào bệnh viện

VTV.vn - Chiều 12/8 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị nâng cao quản lý các dịch vụ thuê ngoài vào bệnh viện khu vực các tỉnh phía Bắc.