TV& VIDEO

Nguyễn Thành Cung

Cảnh sát biển tiếp nhận tàu tuần tra đa năng

Cảnh sát biển tiếp nhận tàu tuần tra đa năng

 Sáng 27/11, Bộ Quốc Phòng - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chính thức bàn giao tàu tuần tra đa năng CSB 8001 cho Lực lượng Cảnh sát biển vùng 3.