Nguyễn Thành Trung

Thi hài Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung được hỏa táng tại Anh

Thi hài Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung được hỏa táng tại Anh

VTV.vn - Thi hài Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung được hỏa táng tại Anh và mang tro cốt về Việt Nam vào sáng 6/12 để tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu theo nghi lễ quân đội.