TV& VIDEO

Nguyễn Thị Bình

Tiếp nhận hiện vật Hiệp định Paris của bà Nguyễn Thị Bình

Tiếp nhận hiện vật Hiệp định Paris của bà Nguyễn Thị Bình

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong suốt thời gian bà tham gia ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam.