TV& VIDEO

nguyễn thị hiền

Chuyện tình đẹp của Lưu Quang Vũ và Nguyễn Thị Hiền: "Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi"

Chuyện tình đẹp của Lưu Quang Vũ và Nguyễn Thị Hiền: "Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi"

VTV.vn - Những gì còn sót lại trưng bày hơn 10 tác phẩm được Nguyễn Thị Hiền vẽ trong 10 năm (1969-1979), trong đó có tác phẩm liên quan đến nhà thơ Lưu Quang Vũ.