TV& VIDEO

Nguyễn Thị Lệ Dung

Kiếm thủ Lệ Dung và những trải lòng về chấn thương

Kiếm thủ Lệ Dung và những trải lòng về chấn thương

VTV.vn - 15 năm gắn bó với đấu kiếm đã mang đến cho Nguyễn Thị Lệ Dung vô số những vinh quang trong sự nghiệp. Nhưng đằng sau những thành công này là cả 1 câu chuyện dài.