TV& VIDEO

nguyên thủ quốc gia

APEC 2017 tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam

APEC 2017 tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam

VTV.vn - Lần đầu tiên trong cùng 1 ngày, Việt Nam đã đón lãnh đạo của hai nước hàng đầu trên thế giới.