TV& VIDEO

Nguyễn Thu Thủy

Giai điệu tự hào số 3: “Rừng cây, đời người”

Giai điệu tự hào số 3: “Rừng cây, đời người”

Với chủ đề Rừng cây, đời người, chương trình Giai điệu tự hào số 3 sẽ tái hiện đời sống âm nhạc sôi động trên nền cuộc sống đầy rẫy khó khăn sau chiến tranh.