TV& VIDEO

Nguyễn Thúy Vinh

Người phụ nữ cưu mang hơn 30 trẻ em khó khăn

Người phụ nữ cưu mang hơn 30 trẻ em khó khăn

VTV.vn - Bà Nguyễn Thúy Vinh, sống tại Hải Dương, chuyên cưu mang và tạo công ăn việc làm cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn có được cuộc sống tốt đẹp hơn.