nguyên trạng

Hà Nội sẽ thận trọng khi quyết định về cầu Long Biên

Hà Nội sẽ thận trọng khi quyết định về cầu Long Biên

Quan điểm nhất quán của Thành phố Hà Nội là phải giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.