TV& VIDEO

Nguyễn Văn Dũng

Quảng Nam bảo tồn và phát triển du lịch mang tính cộng đồng

Quảng Nam bảo tồn và phát triển du lịch mang tính cộng đồng

VTV.vn -Những năm tới, Quảng Nam sẽ tiếp tục bảo tồn di sản văn hóa, bảo tồn thiên nhiên đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù hút khách du lịch nhờ dịch vụ gắn với cộng đồng.