TV& VIDEO

Nguyễn Văn Thọ

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ và câu chuyện lập lại trật tự vỉa hè

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ và câu chuyện lập lại trật tự vỉa hè

VTV.vn - Theo nhà văn Nguyễn Văn Thọ, việc "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ thực sự cần thiết vì sẽ mang lại trật tự cần có cho một thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội.