TV& VIDEO

nguyên văn

Điều tra nghi án bán độ trận tranh Siêu cup QG 2012

Điều tra nghi án bán độ trận tranh Siêu cup QG 2012

[]  C45 sẽ làm việc với Ban Tư vấn đạo đức VPF, XMXT Sài Gòn để làm rõ nghi án bán độ trong trận Siêu cup QG xuất phát từ một tin nhắn nặc danh tố bán độ.