TV& VIDEO

Nhà cộng đồng

Lễ mừng cơm mới của người Xơ Đăng

Lễ mừng cơm mới của người Xơ Đăng

VTV.vn - Tùy vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà lễ vật lớn hay nhỏ nhưng những món truyền thống như cơm lam, thịt lợn, thịt chuột nước bắt buộc phải có trong mâm lễ cúng.