Nhà công vụ

Nhiều chỉ tiêu tiết kiệm của Chính phủ năm 2018

Nhiều chỉ tiêu tiết kiệm của Chính phủ năm 2018

VTV.vn - Chi hội nghị, khởi công, mua xe công… là một số chỉ tiêu tiết kiệm của Chính phủ năm 2018 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.