TV& VIDEO

Nhà cung cấp dịch vụ Internet

Mỹ bãi bỏ quy định bảo mật trên Internet

Mỹ bãi bỏ quy định bảo mật trên Internet

VTV.vn - Các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ không còn phải xin phép người dùng trong việc chia sẻ dữ liệu sử dụng mạng của khách hàng vì mục đích quảng cáo hay tiếp thị.