TV& VIDEO

nhà điều hành

Chưa đồng bộ trong đầu tư hạ tầng bến xe liên tỉnh

Chưa đồng bộ trong đầu tư hạ tầng bến xe liên tỉnh

VTV.vn - Hạ tầng tại bến xe liên tỉnh mới của Phú Yên chưa được đầu tư, gây bất tiện cho hành khách và các doanh nghiệp vận tải.