TV& VIDEO

nhà ga hành khách quốc tế

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng cho APEC 2017

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẵn sàng cho APEC 2017

VTV.vn - Trong nhiều hạng mục công trình được xây dựng và đưa vào phục vụ cho APEC, Cảng hàng không quốc tế Ðà Nẵng là công trình trọng điểm của ngành giao thông và TP. Ðà Nẵng.