TV& VIDEO

nhà giáo dục

"Cải cách giáo dục Nhật Bản" hữu ích cho các nhà giáo dục

"Cải cách giáo dục Nhật Bản" hữu ích cho các nhà giáo dục

Nhật Bản là một quốc gia khiến thế giới ngưỡng mộ và một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của đất nước này chính là cải cách giáo dục. Cuốn sách "Cải cách giáo dục Nhật Bản" cung cấp cho ta những kiến thức đáng quý về các cuộc cải cách giáo dục quan trọng mà đất nước Mặt trời mọc đã tiến hành.