nhà giáo dục

2 bất cập khi chọn ngành thời thượng

2 bất cập khi chọn ngành thời thượng

VTV.vn - Trong việc các học sinh, sinh viên có xu hướng chọn những ngành học mang tính thời thượng, có hai điều bất cập, ảnh hưởng đến chính người học.