TV& VIDEO

Nhà Hán

Các "đại gia" đầu tư mạnh tay vào rượu vang

Các "đại gia" đầu tư mạnh tay vào rượu vang

Là tài sản vừa mang ý nghĩa văn hóa, dấu ấn cá nhân và có khả năng đem lại lợi nhuận, rượu vang đang thu hút sự đầu tư mạnh tay của các đại gia.