Nhà Hán

Các "đại gia" đầu tư mạnh tay vào rượu vang

Các "đại gia" đầu tư mạnh tay vào rượu vang

Là tài sản vừa mang ý nghĩa văn hóa, dấu ấn cá nhân và có khả năng đem lại lợi nhuận, rượu vang đang thu hút sự đầu tư mạnh tay của các đại gia.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive