TV& VIDEO

nhà hàng việt

Xu hướng kinh doanh nhà hàng Việt Nam tại Nhật Bản

Xu hướng kinh doanh nhà hàng Việt Nam tại Nhật Bản

VTV.vn - Theo thống kê, số lượng nhà hàng Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, khoảng trên 120 nhà hàng, quán ăn tại khu vực Tokyo, Nhật Bản.