TV& VIDEO

nhà máy Alumin

Thông tin vỡ hồ chứa bùn đỏ tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ là không đúng sự thật

Thông tin vỡ hồ chứa bùn đỏ tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ là không đúng sự thật

VTV.vn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông Đàm Quang Trung khẳng định tin đồn sự cố vỡ hồ chứa bùn đỏ tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ là không đúng sự thật.