Nhà máy đạm Cà Mau

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện

Ngừng cấp khí Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện

 Bắt đầu từ 7-16/9, Tổng công ty khí quốc gia sẽ ngừng cấp khí Nam Côn Sơn cho các nhà máy điện để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive