nhà máy đóng tàu

Quảng Ninh: Đóng tàu dầu khí hiện đại cho Damen Hà Lan

Quảng Ninh: Đóng tàu dầu khí hiện đại cho Damen Hà Lan

VTV.vn - Tàu dịch vụ dầu khí PSV 3300 là loại tàu có giá trị kinh tế rất cao. Hiện nay trên thế giới chưa có nhiều nhà máy đóng tàu có thể hoàn thành được loại tàu này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive