TV& VIDEO

nhà máy lắp ráp

Hàn Quốc và Ấn Độ nhất trí tránh đánh thuế hai lần

Hàn Quốc và Ấn Độ nhất trí tránh đánh thuế hai lần

VTV.vn - Hàn Quốc và Ấn Độ đã nhất trí tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước, cũng như tạo điều kiện thuế ổn định cho hoạt động đầu tư.