TV& VIDEO

nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

Khánh thành nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương II

Khánh thành nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương II

VTV.vn - Hôm nay (26/10), Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương đã tổ chức Lễ công bố khánh thành nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương II.