nhà máy phân bón

Khó khăn trong kiểm soát môi trường công nghiệp

Khó khăn trong kiểm soát môi trường công nghiệp

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm môi trường công nghiệp là do việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường còn thiếu hiệu quả.