TV& VIDEO

nhà nhỏ

Căn hộ diện tích nhỏ, giá thấp: “Cháy” hàng

Căn hộ diện tích nhỏ, giá thấp: “Cháy” hàng

Đó là nhận định chung của đại diện nhiều sàn bất động sản về các căn hộ diện tích nhỏ, giá hợp lý kể từ đầu năm đến nay.