TV& VIDEO

Nhà phát triển phần mềm

Quyền lợi cho người lao động trong nền kinh tế số

Quyền lợi cho người lao động trong nền kinh tế số

VTV.vn - Họ không có một công đoàn hay thỏa thuận lương tối thiểu tập thể. Dù công việc và thù lao là thỏa thuận giữa 2 bên nhưng họ không thực sự có một điểm tựa để đàm phán.