TV& VIDEO

nhà phát triển

Biến container cũ thành các dự án kiến trúc

Biến container cũ thành các dự án kiến trúc

VTV.vn - Các nhà phát triển tại Singapore đã có ý tưởng biến những chiếc container bỏ đi thành các dự án kiến trúc hữu ích đối với người dân.