TV& VIDEO

nhà quân sự

Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược

Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược

Hội thảo “Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng Việt Nam” đã diễn ra sáng 23/9, nhân 100 năm ngày sinh của cố Đại tướng (01/10/1914 - 01/10/2014).