nhà quay phim

Sách hay: “Quay phim điện ảnh và truyền hình”

Sách hay: “Quay phim điện ảnh và truyền hình”

VTV.vn - Cuốn sách “Quay phim điện ảnh và truyền hình” sẽ giới thiệu những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quay phim điện ảnh và truyền hình.