TV& VIDEO

nhà siêu méo

Đường mới mở, nhà có diện tích dưới 15m2 sẽ bị thu hồi

Đường mới mở, nhà có diện tích dưới 15m2 sẽ bị thu hồi

VTV.vn - Đây là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị 20 của UBND TP Hà Nội vừa mới ban hành.