nhà tang lễ

Dịch vụ tang lễ - Ngành công nghiệp trị giá 16 tỷ USD

Dịch vụ tang lễ - Ngành công nghiệp trị giá 16 tỷ USD

VTV.vn - Dịch vụ tang lễ, nơi cung cấp công ăn việc làm cho 120.000 lao động và 19.000 nhà tang lễ, là ngành công nghiệp miễn nhiễm với lạm phát và gần như không có rủi ro.