TV& VIDEO

nhà tạo mẫu tóc

Nhà tạo mẫu tóc giúp đỡ người vô gia cư

Nhà tạo mẫu tóc giúp đỡ người vô gia cư

VTV.vn - Jason Schneidman, một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, đã chia sẻ hình ảnh anh phục vụ và giúp đỡ những người vô gia cư tại thành phố Los Angeles, Mỹ.