TV& VIDEO

Nhà Thanh

Hôm nay (4/2), kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hôm nay (4/2), kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hôm nay (4/2), mùng 5 tháng Giêng là ngày kỷ niệm 225 năm ngày chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2014).