TV& VIDEO

nhà tiêu

Thế giới góc nhìn: Những điểm nhấn nổi bật của thế giới trong tuần

Thế giới góc nhìn: Những điểm nhấn nổi bật của thế giới trong tuần

 Một hình mẫu quản lý tài chính công ở Mỹ, những nguy cơ từ nạn buôn lậu đồ phế thải ở Trung Quốc hay mô hình giáo dục trong công sở tại Nhật Bản là những nội dung chính của Thế giới góc nhìn tuần này.